tiistai 2. marraskuuta 2010

Vuosikokous 22.8.2010

Kihlman-sukuseura ry


Vuosikokous Pöytäkirja

Aika: 22.8.2010 klo 15:00

Paikka: Sokos-hotelli Rikala, Salo

Läsnä: 103 suvun jäsentä: Gabriel 1, Johannes 16, Fredrik 55, Efraim 34


Ennen varsinaisen kokouksen alkua puheenjohtaja Harri Lintula esitteli neljä vaihtoehtoa suvun vaakunaksi. Käsien nostolla vaihtoehto 1 (sininen) sai kannattajia 46, vaihtoehto 2 (vihreä) 51 kannattajaa ja vaihtoehto 4 (keltainen) 3 kannattajaa. Tämän pohjalta jatketaan vaakunan suunnittelua. Lisäksi Harri Lintula kertoi Gabriel Lindelöfin sukuhaarasta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana puheenjohtaja toi esille Akseli Gallen-Kallelan v. 1885 ikuistaman "Akka ja kissa" -taulun Lammasmummo Gustava Karolina Lindströmin miehen yhteyden Fredrikin sukuhaaran kantaisän vaimoon Elsa Erikintyttäreen.


 1. Kokouksen avaus

 • Puheenjohtaja Harri Lintula avasi kokouksen.

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) sekä ääntenlaski-joiden (2) valinta.

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Lintula.

 • Sihteeriksi valittiin Hannele Kihlman.

 • Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Nummi ja Auli Väyrynen.

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty kaikille vuonna 2006 tai sen jälkeen jäsenmaksun maksaneille.

 • Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 1. Seuran tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

 • Rahastonhoitaja Terttu Ryyppö esitteli vuosien 2008 – 2009 tilinpäätökset. Vuoden 2008 tilinpäätös on 45,14 euroa alijäämäinen ja vuoden 2009 ylijäämäinen 508,29 euroa.

 • Terttu Ryyppö esitteli tilintarkastajien lausunnon.

 • Harri Lintula kävi läpi vuosikertomusten tapahtumat.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

 1. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä (liittymis- ja) jäsenmaksusta päättäminen

 • Seuraava sukukokous päätettiin pitää vuonna 2012. Hallitus päättää kokouspaikasta ja kokousjärjestelyistä.

 • Päätettiin, että jäsenmaksu on 8 euroa / vuosi. Jäsenmaksu vuosilta 2011 ja 2012 on yhteensä 16 euroa.

 • Sukukirjan uudistaminen voidaan mahdollisesti toteuttaa vuonna 2014, jolloin edellisen kirjan julkaisemisesta on kulunut kymmenen vuotta. Täydennyslomakkeita pyydetään lähettämään puheenjohtajalle.

 1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten (3-5) valinta

 • Puheenjohtajaksi valittiin Harri Lintula.

 • Varapuheenjohtajaksi valittiin Reijo Lindstedt.

 • Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Anja Akkanen, Eero Kavasto ja Ulla-Maija Sornikivi sekä uusina Seija Kämäri ja Sari Pursiainen.

 1. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta

 • Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Hilkka Haapasalo ja Heidi Stenbäck.

 • Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Erja Ekman ja Raimo Vihersaari.

 1. Muut asiat

 • Kihlman-sukuseura ry:n kunniajäseneksi nimitettiin seuran perustajiin kuuluva pitkäaikainen puheenjohtaja Eero Kavasto. Kunniajäsen perheineen on vapaa jäsenmaksuista.

 1. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.


Harri Lintula Hannele Kihlman

puheenjohtaja sihteeri


Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Paikka ja aika:

Salo 22.9.2010 Vihti 23.09.2010

Anne Nummi Auli Väyrynen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti