tiistai 10. helmikuuta 2009

Vuosikokous 15.6.2008

Kihlman- sukuseura ry

Vuosikokous                                                             Pöytäkirja

Aika: 15.6.2008 klo 13:00

Paikka: Karjalohjan Kivikirkko

Läsnä: Noin 80 – 100 suvun jäsentä useista eri sukuhaaroista

Ennen varsinaisen kokouksen alkua Eero Kavasto kertoi Karjalohjan kirkon historiasta ja suvun vaiheista paikkakunnalla. Harri Lintula kertoi uusista löydöistä erityisesti Gabrielin sukuhaarasta. Paikalla olikin joitakin kyseisen sukuhaaran jäseniä.

   1. Kokouksen avaus

    * Puheenjohtaja Eero Kavasto avasi kokouksen.

   1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) sekä ääntenlaskijoiden (2) valinta.

    * Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Kavasto.
    * Sihteeriksi valittiin Hannele Kihlman.
    * Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Nummi ja Auli Väyrynen.

   1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

    * Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty kaikille vuonna 2004 tai sen jälkeen jäsenmaksun maksaneille.
    * Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

   1. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

    * Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisätään kohdaksi 10 muut asiat ja siirretään kokouksen päättäminen kohdaksi 11.

   1. Seuran tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

    * Esitettiin vuosien 2006 – 2007 tilinpäätös, joka on ylijäämäinen.
    * Esitettiin vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

   1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

    * Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

   1. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä (liittymis- ja) jäsenmaksusta päättäminen

    * Harri Lintula esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion.

    * Janne Kauppi on tehnyt esityksen sukuseuran nettisivuiksi. Nettisivujen avaamista kannatettiin. Hyväksyttiin osoitteen www.kihlmansukuseura.net rekisteröinti.
    * Saatettiin tiedoksi, että Markku Saturo on tehnyt edullisen tarjouksen kiinteistövälityksestä suvun jäsenille. Tarjous koskee Helsingin seudun kiinteistöjä. Linkki kiinteistövälityksen sivuille lisätään seuran nettisivuille.
    * Kannatettiin sukuseuran vaakunan suunnittelemista, kustannusarvion ollessa n. 700 euroa.
    * Kannatettiin sukukirjan korjatun uusintapainoksen tekemistä.
    * Päätettiin, että jäsenmaksu on 8 euroa / vuosi. Jäsenmaksu vuosilta 2008, 2009 ja 2010 on yhteensä 16 euroa.

   1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten (3-5) valinta

    * Puheenjohtajaksi valittiin Harri Lintula.
    * Varapuheenjohtajaksi valittiin Reijo Lindstedt.
    * Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Anja Akkanen, Eero Kavasto, Hannele Kihlman ja Ulla-Maija Sornikivi sekä uutena Janne Kauppi.
    * Hallituksen ulkopuolelle jättäytyvä Terttu Ryyppö toimii edelleen rahastonhoitajana.

   1. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) valinta

    * Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Hilkka Haapasalo ja Heidi Stenbäck.
    * Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Erja Ekman ja Raimo Vihersaari.

   1. Muut asiat

    * Päätettiin, että seuran ensimmäiseksi kunniajäseneksi valitaan entinen pitkäaikainen rahastonhoitaja-sihteeri Erna Kihlman. Kunniajäsen perheineen on vapaa jäsenmaksuista.

    * Päätettiin, että seuraava sukukokous pidetään vuonna 2010, elokuun 3. sunnuntaina, Salon kaupungissa.

   1. Kokouksen päättäminen

    * Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Virallisen kokouksen jälkeen osanottajat jaettiin sattumanvaraisiin ryhmiin (jako kuuteen). Ryhmissä syntyi vilkasta keskustelua, kun tutustuttiin kaukaisempiin sukulaisiin.

Kivikirkon vieressä olevaan lasikirkkoon kokoonnuttiin klo 15. Tarjolla oli pasteija sekä kakkukahvi hintaan 5 e / henkilö. Sukuseura kustansi osan tarjoilusta.

Eero Kavasto                               Hannele Kihlman

puheenjohtaja                             sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Paikka ja aika:

Kisko 11.9.2008                           Vihti 15.09.2008

Anne Nummi                                 Auli Väyrynen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti